Bendros nuostatos

Teisinis įspėjimas

Toliau pateikiami teisiniai įspėjimai reglamentuoja prieigą prie mūsų svetainės ir jos naudojimą. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktas sąlygas, nes šios svetainės naudojimas reiškia, kad sutinkate su galiojančiomis sąlygomis.

Atsakomybės atsisakymas

UAB „Technogaja“ rūpinasi šios interneto svetainės turinio sudarymu. Nepaisant kruopščios turinio kontrolės, UAB „Technogaja“ neatsako už šioje svetainėje pateiktos informacijos aktualumą, tikslumą ar išsamumą, taip pat už netrukdomą prieigą prie svetainės bet kuriuo metu. Šie puslapiai reiškia, kad UAB „Technogaja“ neprivalo pateikti informaciją, kuri bet kuriuo metu gali būti keičiama, papildoma ar ištrinama be išankstinio įspėjimo. Tai taip pat taikoma visam turiniui, kurį galima atsisiųsti.

Atsakomybės už išorės nuorodas atsisakymas

UAB „Technogaja“ neatsako už bet kokių nuorodų į kitas svetaines prieinamumą ar turinį. Tai taikoma turiniui, kuris jau buvo prieinamas tuo metu, kai buvo sukurta nuoroda, ir bet kokiems vėlesniems išorinių interneto puslapių pakeitimams. UAB „Technogaja“ aiškiai nurodo, kad nuorodų įkėlimo metu jose nebuvo nustatyta jokio neteisėto turinio.

Atsakomybės už tinkamą kokybę ir garantijas atsisakymas

Šiuose interneto puslapiuose esanti informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti aiškinama kaip tinkamos produktų ar paslaugų kokybės patvirtinimas, ir tokia informacija jokiu būdu negali būti suprantama kaip bet kokios rūšies, aiškiai išreikštos ar netiesioginės garantijos iš UAB „Technogaja“ pusės. Tokia informacija gali būti bet kada keičiama, papildoma ar ištrinama be išankstinio įspėjimo.

Privatumo politika

Ši svetainė nerenka asmeniškai identifikuojamos informacijos apie asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai tokie asmenys teikia tokią informaciją savanoriškai. Jei asmeniškai identifikuojama informacija yra savanoriškai prieinama, tokia informacija bus naudojama tik sutartam tikslui. Informacija bus saugoma, apdorojama ar perduodama tik tiek, kiek to reikia šiam tikslui.

Autorių teisės

Atkreipkite dėmesį į mūsų autorių teisių įspėjimą. Šis įspėjimas automatiškai pridedamas prie kiekvieno mūsų interneto puslapių turinio kopijos ir negali būti pašalintas. Šios autorių teisių nuostatos taip pat taikomos visiems dokumentams, kuriuos galima atsisiųsti.

Naudojimo apribojimai

Draudžiama bet kokiu būdu pažeisti teisines nuostatas ar trečiųjų šalių teises. Pažeidimo atveju pasiliekame teisę neleisti naudotis interneto puslapiais.

Slapukai

Priklausomai nuo jūsų naršyklės nustatymų, slapukai gali būti automatiškai išduodami jūsų kompiuteriui. Jei norite atmesti slapukus, atlikite atitinkamus jūsų kompiuterio nustatymų pakeitimus.

Katalogas

Filter shop and booking catalog

Meet us

Meet us image